Modele replikacji bazy danych

14 Każdy Typ replikacji Może zostać zaimplementowany w jednym z fizycznych modeli replikacji. Najczęściej spotykane MODELE à: modèle centralnego wydawcy, modèle centralnego subskrybenta, modèle równorz, NY. Wyobraé sobie, ze Masz w szpitalu bazę danych o nazwie central, un Māsa na swoim urządzeniu mobilnym ma bazę danych o nazwie visites. Szpital dodaje Nowe rekordy, informujące o wizytach ne visites tablicy, pielęgniarki codziennie Rano synchronizują swoje urządzenia Mobilne, aby otrzymać najnowsze Dane o zaplanowanych dla nich wizytach. Rekordy wstawiane przez pielęgniarki w trakcie dnia zapisywane są w tablicy VisitReports. Innym rodzajem replikacji dla Baz danych Oracle jest Poprawia oparte na wyzwalaczach (ang. Trigger). Ten Typ replikacji Obsługuje ograniczony zakres typów danych, zwykle z wyłączeniem kolumn typu “long” je sekwencji. Ponadto pomyślne Zarządzanie tym typem replikacji jest skomplikowane i aucune szczegółowej Znajomości aplikacji dla zapewnienia, że replikowane Dane są dokładnym odwzorowaniem Nooks bazy danych. Jeśli replikacja oparta na wyzwalaczach nie jest starannie zarządzana, wtedy Kolejność transakcji może być obarczona wadami dając w wyniku nieprawidłową Kopie danych produkcyjnych.

Architektura procesu replikacji jest rozległa. Zapewnia à dostateczną wszechstronność dla spełniania potrzeb większości przypadków replikacji. Skonfigurowanie mechanizmu replikacji powoduje uruchomienie po stronie serwerów dodatkowych wątków. Na serwerze maître Pojawi się Dodatkowy wątek (Na Każdy esclave serwer), qui odpowiada za wysyłanie bin-logów do serwerów esclave. W modelu luźnej spójności, Istnieją lokalizacje, w których Kopie bazy są na Pewno Aktualne; w pozostałych lokalizacjach Kopie są uaktualniane co pewien Czas, zgodnie z procedurami opracowanymi przez użytkowników kopii. Na exemple Oddział zajmujący się transportem będzie otrzymywał Kopie nowych danych na temat transportu natychmiast, natomiast Dane na temat zamówień b, ą w jego bazie aktualizowane znacznie rzadziej. I odwrotnie, dział Handlowy otrzyma informacje o transporcie rzadziej, zaś Dane Handlowe b, ą kopiowane natychmiast. Najważniejsza Decyzja do podjęcia przy wyborze modelu replikacji dotyczy Fizycznego rozmieszczenia publikatora, dystrybutora oraz Baz danych subskrybentów. Sybase sposobów DWA MODELE replikacji. Pierwszy jest oparty na ścisłej totalnego bazy, Drugi na luźnej.

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.